Trung tâm ĐT Bảo dưỡng Công nghiệp – ĐH Bách Khoa

Giám sát tình trạng                                                                                       Phân tích

Lập kế hoạch bảo trì                                      Thủ tục an toàn                                       Thực hiện kế hoạch bảo trì